سفارش تبلیغ
صبا ویژن

رشد دو برابری سهام شرکت بیمه آسیا تنها ظرف 85 روز

رشد دو برابری سهام شرکت بیمه آسیا تنها ظرف 85 روز

 قیمت سهام شرکت بیمه آسیا در سال 98 با اقبال سهامداران روبه رو شده و طی 85 روز کاری نزدیک به دو برابر و معادل 90 درصد رشد داشته‌است. 

مطالعه ادامه مطلب در لینک ذیل

https://www.manobime.ir/news/show/352-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81-85-%D8%B1%D9%88%D8%B2