سفارش تبلیغ
صبا ویژن

درآمد بیمهای «آسیا» به 4.17 هزار میلیارد ریال رسید

 درآمد ‌بیمه‌ای «آسیا» به 4.17 هزار میلیارد ریال رسید

 شرکت بیمه آسیا در صورت‌های مالی یکساله خود اعلام کرد که درآمد بیمه‌ای به چهار هزار و 173 میلیارد و 153 میلیون ریال رسید.

ادامه در لینک ذیل :

https://www.manobime.ir/news/show/313-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%DB%B4.%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF